תפריט סגור

מתי מותר לתבוע בגין לשון הרע

בכדי לבדוק פרטים מורחבים על עורך דין לשון הרע עליך לגלוש לאתר evyatarcohen.co.il

הפוסט בבלוג מספק מבט מעמיק על תביעות לשון הרע, ומסביר מתי מותר לתבוע על לשון הרע. הוא מבהיר את החוקיות, הדרישות והתהליכים הכרוכים בהגשת תביעה כזו. נדונים תרחישים ומקרים ספציפיים כדי לתת לקוראים הבנה ברורה יותר של הנושא.

הבנת לשון הרע: מה זה כרוך?

לשון הרע הוא מונח משפטי המתייחס להצהרה כוזבת על אדם או ישות הפוגעת במוניטין שלהם. זה יכול ללבוש צורה של לשון הרע, הכרוכה בהצהרות מדוברות, או לשון הרע, הכרוכה בהצהרות כתובות או שפורסמו. חוקי לשון הרע משתנים ממדינה למדינה, אך העיקרון הכללי נותר זהה: להגן על יחידים וארגונים מפני הצהרות כוזבות ומזיקות שעלולות לפגוע במוניטין האישי או המקצועי שלהם.

לשון הרע מחייבת שהאמירה המדוברת תהיה שקרית ופוגעת במוניטין של מישהו. האמת היא בדרך כלל הגנה מלאה מפני תביעת לשון הרע. עם זאת, סמכויות שיפוט מסוימות עשויות לדרוש מהתובע להוכיח שההצהרה נאמרה בכוונת זדון או שהתרשלה בפרסומו. במקרים רבים, על אישי ציבור מוטלת נטל הוכחה גבוה יותר, שכן עליהם להוכיח שהאמירה לא רק הייתה שקרית אלא גם נעשתה בזדון ממשי.

מקרי לשון הרע כרוכים לרוב באיזון עדין בין חופש הביטוי לבין הזכות להגן על המוניטין של האדם. חשוב לציין כי דעות, גם אם שליליות, מוגנות בדרך כלל על פי חוק ואינן עשויות להיחשב לשון הרע. עם זאת, אם האמירה מציגה את עצמה כאמירה של עובדה ולא כדעה והיא שקרית ומזיקה, היא עלולה לחצות את הגבול לטריטוריה של לשון הרע.

על מנת לתבוע לשון הרע, בדרך כלל יש צורך להוכיח שההצהרה הכוזבת גרמה נזק או נזק לאדם או לישות. פגיעה זו יכולה להיות בצורה של הפסד כספי, פגיעה במוניטין או מצוקה רגשית. חשוב לאסוף ראיות לתמיכה בטענת הנזק, כגון רישומים כספיים, עדויות עדים או חוות דעת של מומחים.

תרשים הממחיש את מרכיבי לשון הרע.
תרשים הממחיש את מרכיבי לשון הרע.

'האמת היא הגנה מוחלטת מפני לשון הרע'. – באמת?

למרות שמקובל להאמין שהאמת היא הגנה מוחלטת מפני לשון הרע, המציאות היא יותר ניואנסית. אמנם האמת עשויה להיות הגנה חזקה בתיק לשון הרע, אך אין היא פוטרת את הנתבע מאחריות אוטומטית. הנטל להוכיח את אמיתות האמירה מוטל על הנתבע, אשר חייב להציג ראיות לתמיכה בטענתו.

בתחומי שיפוט מסוימים, גם אם ההצהרה נכונה, הנאשם עדיין עלול לשאת באחריות אם פעל בכוונת זדון או תוך התעלמות פזיזה מהאמת. זה מכונה לעתים קרובות תקן "זדון בפועל", החל על אישי ציבור או אנשים המעורבים בעניינים הנוגעים לציבור. במקרים כאלה, על הנתבעת להוכיח כי היה להם יסוד סביר להאמין שהאמירה נכונה וכי לא פעלו מתוך כוונה לפגוע בשמו הטוב של התובע.

יתרה מכך, גם אם האמירה נכונה, חשוב לקחת בחשבון את ההקשר שבו היא נאמרה. אם ההצהרה מוצגת באופן מטעה או מטעה הפוגעת במוניטין של התובע, היא עדיין עלולה להיחשב לשון הרע. בנוסף, ייתכן שההגנה על האמת לא תחול אם ההצהרה כוללת השלכות כוזבות או רמיזות החורגות מהעובדות הניתנות לאימות.

מתי חוצה הביקורת את הגבול לשטח לשון הרע?

ביקורת היא חלק מהותי מהשיח הציבורי, המאפשרת לאנשים להביע את דעותיהם ולחייב אחרים באחריות. עם זאת, יש גבול דק בין ביקורת תקפה לבין אמירות מכפישות הפוגעות במוניטין של מישהו. כאשר ביקורת חוצה את הגבול הזה, היא עלולה להפוך למקרה של לשון הרע.

הגורם המרכזי בקביעה האם ביקורת עברה לשטח לשון הרע הוא האם האמירה שקרית ופוגעת בשמו הטוב של האדם. אמירה ביקורתית המבוססת על מידע כוזב או מציגה ראייה מעוותת של האמת יכולה להיחשב לשון הרע. חשוב לציין שדעות, להבדיל מאמירות עובדתיות, מוגנות בדרך כלל על פי עקרון חופש הביטוי ופחות סביר שייחשבו כלשון הרע. עם זאת, אם חוות דעת מוצגת כהצהרה עובדתית וגורמת לפגיעה במוניטין של מישהו, היא עדיין עלולה להיחשב לשון הרע.

יתרה מזאת, גם ההקשר שבו מושמעת הביקורת משחק תפקיד מכריע. אם האמירה נאמרת בפורום ציבורי או מתפרסמת בהרחבה, יש לה משקל רב יותר ופוטנציאל לפגיעה בשמו הטוב של האדם. בנוסף, הכוונה מאחורי הביקורת חשובה. אם ההצהרה נאמרת בזדון או מתוך כוונה לפגוע במוניטין של מישהו במקום לספק ביקורת לגיטימית, היא עלולה להיחשב לשון הרע.

תמונה המתארת אדם המבקר אחר, עם קו מסומן כדי לסמן מתי זה הופך להשמצה.
תמונה המתארת אדם המבקר אחר, עם קו מסומן כדי לסמן מתי זה הופך להשמצה.

כיצד מוכיחים נזק בתביעת לשון הרע?

בתביעת לשון הרע, הוכחת נזק היא מרכיב מכריע בביסוס תקפות התביעה. נזק מתייחס לפגיעה שנגרמה למוניטין של התובע כתוצאה מההצהרה המשמיצה. בעוד שנטל ההוכחה משתנה בתחומי שיפוט שונים, ישנן שיטות נפוצות המשמשות להדגמת היקף הנזק שנגרם.

גישה אחת היא להביא ראיות להשלכות המוחשיות שסובל התובע כתוצאה ישירה מההצהרה המשמיצה. זה יכול לכלול הפסד כספי, כגון ירידה בהזדמנויות עסקיות, אובדן לקוחות או פגיעה בקשרים מקצועיים. תיעוד, כגון רישומים פיננסיים או עדויות של לקוחות או עמיתים, יכולים לתמוך בטענה של נזק כלכלי.

בנוסף להשלכות הכספיות, ניתן להוכיח פגיעה במוניטין האישי או המקצועי של האדם גם באמצעות ההשפעה על הרווחה הנפשית והרגשית. מצוקה פסיכולוגית, אובדן הערכה עצמית או ניכור חברתי הנובעים מהאמירה המשמיצה יכולה להיות מוצגת כראיה לנזק שנגרם. עדויות של חברים, משפחה או אנשי מקצוע בתחום בריאות הנפש יכולות לסייע בביסוס האגרה הרגשית שחווה התובע.

יתרה מכך, היקף הפרסום והפצת האמירה המשמיצה יכולים להיות מכריעים בהוכחת חומרת הנזק. אם ההצהרה זכתה לתפוצה רחבה או הופיעה בכלי תקשורת בולטים, ניתן לטעון כי קהל גדול יותר נחשף למידע המזיק, והעצים את הפגיעה במוניטין של התובע.

מתי מותר לתבוע על לשון הרע?:

סוג לשון הרע דרישות דוגמאות חוקיות
עלילה הוכחת פרסום, פגיעה במוניטין ופגיעה מכוונת טענה כוזבת שמישהו ביצע פשע מותרים נזקים סטטוטוריים
לשון הרע הוכחת פרסום, פגיעה במוניטין וכוונת זדון טענה שקרית שלמישהו יש מחלה מדבקת נפסקו פיצויים
חדירה לפרטיות הוכחת פרסום, חדירה לעניינים פרטיים וניצול דמיון חשיפת מידע פרטי ללא רשות נפסקו פיצויים בפועל
גילוי פומבי של עובדות פרטיות הוכחת פרסום, חדירה לעניינים פרטיים ופוגענית באדם סביר חשיפת מידע פרטי מביך פיצוי עונשי מותר

תביעות לשון הרע עשויות להיות מורכבות ודורשות הבנה מעמיקה של החוק. מותר לתבוע כאשר נאמרו עליך הצהרות כוזבות שגרמו נזק. עם זאת, חיוני לשקול את כל הגורמים, כולל הוכחת השקר והנזק, ואת כוונתו של לשון הרע. מומלץ להתייעץ עם מומחה משפטי.